WITAMY NA STRONIE
OGNISKA TKKF TONUS
W SZCZECINIE

O NAS

TONUS

OFERTA TKKF TONUS

Oferta szkoleń Ogniska “Tonus” z zakresu rekreacji ruchowej przeznaczona jest dla osób, których działalność zawodowa lub zainteresowania związane są z szeroko pojętą sferą kultury fizycznej, tj. dla nauczycieli wychowania fizycznego zainteresowanych podnoszeniem kwalifikacji zawodowych, młodzieży akademickiej oraz szkolnej – uczniów ostatnich klas szkół średnich, osób prowadzących kluby i ośrodki sportowe, wypoczynkowe, kluby prywatne – mających obowiązek zatrudnienia wykwalifikowanych instruktorów sportu lub rekreacji ruchowej posiadających uprawnienia państwowe oraz osób prowadzących zajęcia z grupą.
Porozumienie o współpracy z Domem Żeglarskim mila
Porozumienie o Współpracy z Uniwersytetem Szczecińskim
Porozumienie o współpracy z Akademią Marynarki Wojennej w Gdyni

Podstawy prawne dotyczące szkoleń instruktorów sportu, rekreacji ruchowej, menedżerów sportu organizowanych przez Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Ognisko „TONUS” w Szczecinie.

KRS 0000060259 | REGON 811996894

Zgodnie z ustawą z 13 czerwca 2013 o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów/ Dz.U z dnia 23 lipca 2013 poz. 829/ Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Ognisko „TONUS” od 2002r. prowadzi szkolenia zawodowe dla potrzeb osób prywatnych, firm, związków sportowych oraz Powiatowych i Wojewódzkich Urzędów Pracy. Jesteśmy przygotowani programowo i kadrowo do prowadzenia szkoleń instruktorów sportu i rekreacji w 20 dyscyplinach.

W latach 2002 -2018 przeszkoliliśmy 5552 osób ,które otrzymały uprawnienia zawodowe specjalistyczne.

Bazując na naszym wieloletnim doświadczeniu wysoko wykwalifikowanej kadry dydaktycznej i zatwierdzonej przez Ministerstwo Sportu, Turystyki, gwarantujemy wysoki poziom wiedzy, umiejętności i kompetencji przyszłych instruktorów. Kursy organizowane przez Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Ognisko „TONUS” odbywają się przeważnie systemem weekendowym . Program szkolenia instruktorów sportu obejmuje 250 godzin w tym 100 godzin części ogólnej 150 godzin części specjalistycznej , natomiast instruktora rekreacji ruchowej 60 godzin części ogólnej i 90 godzin części specjalistycznej. Każdy uczestnik organizowanego kursu musi spełniać szereg wymagań m.in. ukończone 18 lat, minimum średnie wykształcenie, dobry stan zdrowia, 2 letni staż ćwiczeń w zespole o tym samym profilu co kurs. Po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu końcowego nasi absolwenci otrzymują tytuł zawodowy uprawniający ich zgodnie z Ustawą z dnia 13 czerwca 2013r.
o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów (Dz. U. z dnia 23 lipca 2013 poz. 829) do samodzielnego prowadzenia zajęć. 

TONUS

Kursy prowadzone są przez Ognisko TKKF „TONUS” zgodnie z:

Informujemy, że Ognisko TKKF TONUS jest zarejestrowane w Wojewódzkim Urzędzie Pracy jako instytucja szkoleniowa pod numerem ewidencyjnym 2.32/00100/2019.