WITAMY NA STRONIE
OGNISKA TKKF TONUS
W SZCZECINIE

Kitesurfing

Kurs instruktora rekreacji ruchowej

Celem szkolenia jest przygotowanie kadry specjalistów kitesurfingu na potrzeby rekreacji.

Szczegółowe cele nauczania:

Teoretyczne i praktyczne przygotowanie do samodzielnego organizowania, programowania
i prowadzenia szkolenia kitesurfingu na poziomie I, II i III. 

Kandydaci na kurs instruktora rekreacji ze specjalnością kitesurfingu muszą mieć ukończone co najmniej 21 lat, wykształcenie min. na poziomie średnim ( ogólnokształcące lub techniczne), umiejętność pływania oraz prowadzenia deski i sterowania latawcem na poziomie III. 

  • Ogólne cele nauczania

Celem szkolenia jest przygotowanie kadry specjalistów kitesurfingu na potrzeby rekreacji.

  • Szczegółowe cele nauczania

Teoretyczne i praktyczne przygotowanie do samodzielnego organizowania, programowania
i prowadzenia szkolenia kitesurfingu na poziomie I, II i III.

  • Wymiar zajęć programowych

Pierwszy poziomie nauczania kitesurfingu obejmuje umiejętność posługiwania się latawcem
i zasad bezpieczeństwa. Za zakończony uznaje się wówczas, gdy kursant opanował body dragi .

Etap drugi, dotyczy nauki startów, popłynięcia i kontrolowanego
zatrzymywania się. Za zakończony uznaje się wówczas, gdy kursant potrafi wrócić na desce
do punktu wyjścia.

Etap trzeci zawiera naukę utrzymania kursu, płynięcia pod
wiatr i wykonywania zwrotów. Za zakończony uznaje się wówczas, gdy kursant swobodnie zmienia pozycje ciała płynąc na desce.