WITAMY NA STRONIE
OGNISKA TKKF TONUS
W SZCZECINIE

Karate

Kurs instruktora sportu

Uprawnienia zawodowe

Uczestnicy kursu zostaną poddani testom praktycznym, które mają na celu sprawdzenie umiejętności kandydatów na tytuł zawodowy Instruktora Sportu.

Wybrane zagadnienia realizowane podczas kursu na tytuł zawodowy:

Kurs kończy się egzaminem teoretycznym i praktycznym.