WITAMY NA STRONIE
OGNISKA TKKF TONUS
W SZCZECINIE

WITAMY

OGNISKO TKKF TONUS

Ognisko TKKF TONUS jest organizatorem szkoleń kadr kultury fizycznej dla potrzeb sportu i rekreacji ruchowej od 2002 r. W tym zakresie współpracujemy z Polskimi Związkami Sportowymi, Ośrodkami sportu i rekreacji, Zarządem Głównym Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej, Klubami Sportowymi, Stowarzyszeniami Kultury Fizycznej, uczelniami wyższymi, Powiatowymi i Wojewódzkimi Urzędami Pracy.
Oferta szkoleń Ogniska “Tonus” z zakresu rekreacji ruchowej przeznaczona jest dla osób, których działalność zawodowa lub zainteresowania związane są z szeroko pojętą sferą kultury fizycznej, tj. dla nauczycieli wychowania fizycznego zainteresowanych podnoszeniem kwalifikacji zawodowych, młodzieży akademickiej oraz szkolnej.

SZKOLENIA

SYSTEM SZKOLEŃ

Kursy instruktorskie w zakresie rekreacji i sportu składają się z jednolitej części zawierającej treści ogólne i specjalistyczne w danej dziedzinie. Do uzyskania pełnych kwalifikacji zawodowych niezbędne jest ukończenie całego kursu.

TONUS

OFERTA SZKOLEŃ

Kurs instruktora rekreacji ruchowej
Kurs instruktora sportu
Trener osobisty
Kurs dla prowadzących strzelanie