WITAMY NA STRONIE
OGNISKA TKKF TONUS
W SZCZECINIE

Strzelectwo sportowe

Kurs instruktora sportu

Uczestnicy kursu zostaną poddani testom praktycznym, które mają na celu sprawdzenie umiejętności kandydatów na tytuł zawodowy Instruktora Sportu.
Instruktor Sportu o specjalności – strzelectwo sportowe:
Kurs kończy się egzaminem teoretycznym i praktycznym.

Termin szkolenia : 23.04.2022 – 22.05.2022
Zajęcia będą odbywać się w systemie weekendowym (do uzgodnienia)
Miejsce :

Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji ul. Twardowskiego 12 b, 70 – 320 Szczecin
(sala wykładowa 2 piętro)
Strzelnica Military Area – Żabów (koło Pyrzyc)
Koszt kursu wynosi :

1600 zł i obejmuje: szkolenie, materiały szkoleniowe, ubezpieczenie, egzaminy.
(służby mundurowe 1400 zł.)

Zajęcia będą prowadzone m.in. przez trenerów I klasy w strzelectwie sportowym.