WITAMY NA STRONIE
OGNISKA TKKF TONUS
W SZCZECINIE

Fitness - nowoczesne formy gimnastyki

Kurs instruktora rekreacji ruchowej

Kandydaci na instruktorów zostaną poddani ocenie umuzykalnienia oraz ocenie umiejętności ruchowych i koordynacyjnych niezbędnych przy zakwalifikowaniu na kurs instruktora rekreacji ruchowej o specjalności fitness-nowoczesne formy gimnastyki.

1. Wykłady:

2. Ćwiczenia:

O ukończeniu kursu decydują pozytywne oceny z egzaminów końcowych teoretycznych i praktycznych.