Szkolenia :: Ognisko TKKF Tonus w Szczecinie - kursy, szkolenia instruktorskie

PL

EN

DE

TOWARZYSTWO KRZEWIENIA KULTURY FIZYCZNEJ Ognisko Tonus

ul. Twardowskiego 12B
70-320 Szczecin

tel./fax (91) 812 12 34
e-mail:info@tonus.com.plNIP:
851-26-67-059
REGON: 811996894
Rodzaje szkoleń

Kurs instruktora rekreacji ruchowej

-> Fitness - nowoczesne formy gimnastyki

-> Fitness jogging

-> Fitness- ćwiczenia siłowe

-> Gry rekreacyjne

-> Hatha JOGA

-> Hipoterapia

-> Jazda konna

-> Kajakarstwo

-> Kinezygerontoprofilaktyka

-> KITESURFING

-> Narciarstwo zjazdowe

-> Profilaktyka zdrowotna 50 +

-> Płetwonurkowanie

-> Pływanie

-> Różne formy rekreacji

-> Samoobrona

-> Snowboard

-> Sporty motorowodne

-> Surwiwal

-> Taniec - różne formy

-> Wspinaczka skałkowa

-> ŻEGLARSTWO

Kurs instruktora sportu

-> Karate

-> Lekkoatletyka

-> Piłka siatkowa

-> Pływanie

-> SPORTY MOTOROWODNE

-> Strzelectwo sportowe

-> ŻEGLARSTWO

TRENER OSOBISTY - NOWOŚĆ

-> Trener osobisty (PERSONAL TRAINER)

Kurs dla prowadzących strzelanie

->

-> Kurs dla prowadzących strzelanie

Aktywny wypoczynek - wyjazd na narty

->


Samoobrona
Kurs instruktora rekreacji ruchowej

Uczestnicy kursu muszą posiadać potwierdzone umiejętności ( np: certyfikat 3 kyu lub podobne)
 
Uczestnicy kursu zostaną poddani testom praktycznym, które mają na celu sprawdzenie umiejętności osób nadających się do szkolenia lub takich, których ewentualne braki w umiejętnościach będą uzupełnione w trakcie kursu.
 
PROGRAM SZKOLENIA:
1. Wykłady:
 • Biologiczne podstawy rekreacji
 • Humanistyczne podstawy rekreacji ruchowej
 • Teoria i metodyka rekreacji ruchowej
 • Marketing i organizacja imprez
 • Turystyka i gry rekreacyjne
 • Pierwsza pomoc przedmedyczna
 • Samoobrona a rekreacja
 • Historia i rozwój sztuki walki na świecie i w Polsce
 • Zasady prowadzenia zajęć rekreacyjno-sportowych w samoobronie
 • Techniki walki wręcz i ich zastosowanie w samoobronie
 • Kształtowanie sprawności ruchowej, rozwijanie zdolności motorycznych
 • Nabór i selekcji kandydatów do sekcji samoobrony, cele zajęć rekreacyjnych opartych o samoobronę
 • Nauczanie specyficznych elementów technik obronnych
 • Bezpieczeństwo i higiena zajęć
 • Rola instruktora samoobrony
 • Planowanie i organizacja pracy szkoleniowej w zajęciach samoobrony
 • Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych

  2. Zajęcia praktyczne:
 •  Znaczenie rozgrzewki i jej charakter w zależności od tematu zajęć
 • Formy ćwiczeń ogólnorozwojowych i specjalistycznych w poszczególnych okresach treningowych
 •  Zasób ćwiczeń kształtujących motorykę
 • Ćwiczenia oddechowe
 • Podstawowe techniki walki wręcz
 • Ćwiczenia specjalistyczne w zajęciach samoobrony
 • Ćwiczenia z bronią
 • Doskonalenie techniczno-taktyczne

  3. Warunki ukończenia kursu:
  - Aktywny udział w zajęciach praktycznych i teoretycznych,
  - Znajomość systematyki ćwiczeń i metodyki ich nauczania,
  - Zaliczenie sprawdzianów teoretycznych i praktycznych,
  - Pozytywna ocena z egzaminu końcowego

 • Terminy szkoleń

  powrót