Szkolenia :: Ognisko TKKF Tonus w Szczecinie - kursy, szkolenia instruktorskie

PL

EN

DE

TOWARZYSTWO KRZEWIENIA KULTURY FIZYCZNEJ Ognisko Tonus

ul. Twardowskiego 12B
70-320 Szczecin

tel./fax (91) 812 12 34
e-mail:info@tonus.com.plNIP:
851-26-67-059
REGON: 811996894
Rodzaje szkoleń

Kurs instruktora rekreacji ruchowej

-> Fitness - nowoczesne formy gimnastyki

-> Fitness jogging

-> Fitness- ćwiczenia siłowe

-> Gry rekreacyjne

-> Hatha JOGA

-> Hipoterapia

-> Jazda konna

-> Kajakarstwo

-> Kinezygerontoprofilaktyka

-> KITESURFING

-> Narciarstwo zjazdowe

-> Profilaktyka zdrowotna 50 +

-> Płetwonurkowanie

-> Pływanie

-> Różne formy rekreacji

-> Samoobrona

-> Snowboard

-> Sporty motorowodne

-> Surwiwal

-> Taniec - różne formy

-> Wspinaczka skałkowa

-> ŻEGLARSTWO

Kurs instruktora sportu

-> Karate

-> Lekkoatletyka

-> Piłka siatkowa

-> Pływanie

-> SPORTY MOTOROWODNE

-> Strzelectwo sportowe

-> ŻEGLARSTWO

TRENER OSOBISTY - NOWOŚĆ

-> Trener osobisty (PERSONAL TRAINER)

Kurs dla prowadzących strzelanie

->

-> Kurs dla prowadzących strzelanie

Aktywny wypoczynek - wyjazd na narty

->Kurs dla prowadzących strzelanie

Program zajęć na kursie  - Prowadzący strzelanie


Zajęcia teoretyczne:


·         Rozporządzenie MSWiA z dnia 7.08.1998r..

·         Osoby funkcyjne na strzelnicy.

·         Ustawa o broni i amunicji

·         Sport strzelecki.

·         Rozporządzenie – wzorcowy regulamin strzelnic

·         Wybrane problemy związane z bronią i amunicją

·         Metodyka prowadzenia strzelań.


Zajęcia praktyczne:


·         Ćwiczenia przygotowujące do strzelania

·         Ćwiczenia przygotowujące do strzelania

·         Ćwiczenia przygotowujące do strzelania

·         Strzelanie z pistoletu; pneumatycznego i sportowego

·         Strzelanie z karabinu; pneumatycznego i sportowego

·         Strzelanie z pistoletu typu wojskowego

·         Strzelanie z kbkAK, pistoletu maszynowego, strzelby gładkolufowej


Egzamin końcowy


·         - część teoretyczna – test

·         - część praktyczna


Zasady  udzielania  pomocy  przedmedycznej:


·         Ogólne zasady udzielania pierwszej pomocy

·         Omówienie głównych objawów nagłego zatrzymania serca

·         Postępowanie z rannym nieprzytomnym

·         Krwotok zewnętrzny i wewnętrzny.

·         Zwichnięcia stawów i złamania kości

·         Oparzenia, porażenia prądem elektrycznym


Zajęcia praktyczne:

·         Ocena stanu poszkodowanego.

·         Postępowanie z rannym nieprzytomnym

·         Rany, urazy

·         Pomoc przy krwotokach, zwichnięciach, złamaniach


Egzamin końcowy

Część teoretyczna

Część praktyczna


Podstawy prawne:


- Ustawa z dnia 21 maja 1999 r.  o broni i amunicji ze zmianami z 23 listopada 2015 r. 

- Zarządzenie nr 15 Prezesa LOK z dn. 06.10.2011 r. w sprawie szkoleń dla prowadzących strzelanie.

Rozporządzenie MSWiA z dnia 15.03.2000 r. w sprawie wzorcowego regulaminu strzelnic (Dz.U. z 2000 r. nr 18 poz. 234).

Rozporządzenie MSWiA z dnia 7.08.1998 r.(Dz.U. z 1998 r. nr 113 poz. 732).


Terminy szkoleń

powrót