Szkolenia :: Ognisko TKKF Tonus w Szczecinie - kursy, szkolenia instruktorskie

PL

EN

DE

TOWARZYSTWO KRZEWIENIA KULTURY FIZYCZNEJ Ognisko Tonus

ul. Twardowskiego 12B
70-320 Szczecin

tel./fax (91) 812 12 34
e-mail:info@tonus.com.plNIP:
851-26-67-059
REGON: 811996894
Rodzaje szkoleń

Kurs instruktora rekreacji ruchowej

-> Fitness - nowoczesne formy gimnastyki

-> Fitness jogging

-> Fitness- ćwiczenia siłowe

-> Gry rekreacyjne

-> Hatha JOGA

-> Hipoterapia

-> Jazda konna

-> Kajakarstwo

-> Kinezygerontoprofilaktyka

-> KITESURFING

-> Narciarstwo zjazdowe

-> Profilaktyka zdrowotna 50 +

-> Płetwonurkowanie

-> Pływanie

-> Różne formy rekreacji

-> Samoobrona

-> Snowboard

-> Sporty motorowodne

-> Surwiwal

-> Taniec - różne formy

-> Wspinaczka skałkowa

-> ŻEGLARSTWO

Kurs instruktora sportu

-> Karate

-> Lekkoatletyka

-> Piłka siatkowa

-> Pływanie

-> SPORTY MOTOROWODNE

-> Strzelectwo sportowe

-> ŻEGLARSTWO

TRENER OSOBISTY - NOWOŚĆ

-> Trener osobisty (PERSONAL TRAINER)

Kurs dla prowadzących strzelanie

->

-> Kurs dla prowadzących strzelanie

Aktywny wypoczynek - wyjazd na narty

->


Taniec - różne formy
Kurs instruktora rekreacji ruchowej

Kurs obejmuje 250 h w tym : Część ogólną i specjalistyczną (185 h)

  Praktyka i samokształcenie (65 h)


Ogólne cele nauczania:

 

 1. Przygotowanie kadry instruktorów rekreacji ruchowej ze specjalnością – taniec do samodzielnego prowadzenia zajęć szkoleniowych w klubach
 2. Przekazanie uczestnikom kursu zasobu wiadomości i umiejętności metodycznych technicznych i teoretycznych niezbędnych do realizacji procesu szkolenia tańca.

 

 

Szczegółowe cele nauczania:

 

 

Kurs adresowany jest do osób zajmujących się tańcem oraz nauczycieli, którzy chcą prowadzić zajęcia rekreacji ruchowej ze specjalnością tańca w szkołach, klubach i ośrodkach tańca lub planują samodzielne prowadzenie zajęć z dziećmi i młodzieżą.

 

Cele i założenia:

 

 • Opanowanie podstawowych zasad teorii i metodyki szkolenia tańca
 • Wyposażenie uczestników kursu w wiedzę i praktyczne umiejętności z zakresu prowadzenia szkolenia w tańcu
 • Zapoznanie  uczestników kursu z rozwojem tańca .
 • Zapoznanie z metodyką programowania i organizacji zajęć.
 • Poznanie teoretycznych , metodycznych i organizacyjnych  zasad prowadzenia zajęć.
 • Kształcenie praktycznych umiejętności prowadzenia zajęć.
 • Przygotowanie organizacyjne do przeprowadzenia szkolenia w tańcu.
 • Zapoznanie  z funkcjonowaniem organizmu z ludzkiego w tańcu.


Wykłady  m.in. :

 

 1. Historia tańca i baletu
 2. Podstawy teoretyczne zajęć tanecznych
 3. Techniki taneczne
 4. Wybrane techniki z różnych form tańca
 5. Kompozycja tańca
 6. Odpowiedzialność cywilna i karna instruktora tańca

 

Ćwiczenia  m.in.:

 

 1. Zapoznanie się z zasadami bezpieczeństwa i organizacją zajęć tanecznych
 2. Przygotowanie ogólnorozwojowe w zajęciach tanecznych.
 3. Techniki taneczne
 4. Podstawy różnych form tańca
 5. Metodyka nauczania w zajęciach tanecznych
 6. Podstawowe zajęcia z choreografii i kompozycji  tańca.

Terminy szkoleń

powrót