Szkolenia :: Ognisko TKKF Tonus w Szczecinie - kursy, szkolenia instruktorskie

PL

EN

DE

TOWARZYSTWO KRZEWIENIA KULTURY FIZYCZNEJ Ognisko Tonus

ul. Twardowskiego 12B
70-320 Szczecin

tel./fax (91) 812 12 34
e-mail:info@tonus.com.plNIP:
851-26-67-059
REGON: 811996894
Rodzaje szkoleń

Kurs instruktora rekreacji ruchowej

-> Fitness - nowoczesne formy gimnastyki

-> Fitness jogging

-> Fitness- ćwiczenia siłowe

-> Gry rekreacyjne

-> Hatha JOGA

-> Hipoterapia

-> Jazda konna

-> Kajakarstwo

-> Kinezygerontoprofilaktyka

-> KITESURFING

-> Narciarstwo zjazdowe

-> Profilaktyka zdrowotna 50 +

-> Płetwonurkowanie

-> Pływanie

-> Różne formy rekreacji

-> Samoobrona

-> Snowboard

-> Sporty motorowodne

-> Surwiwal

-> Taniec - różne formy

-> Wspinaczka skałkowa

-> ŻEGLARSTWO

Kurs instruktora sportu

-> Karate

-> Lekkoatletyka

-> Piłka siatkowa

-> Pływanie

-> SPORTY MOTOROWODNE

-> Strzelectwo sportowe

-> ŻEGLARSTWO

TRENER OSOBISTY - NOWOŚĆ

-> Trener osobisty (PERSONAL TRAINER)

Kurs dla prowadzących strzelanie

->

-> Kurs dla prowadzących strzelanie

Aktywny wypoczynek - wyjazd na narty

->


Kinezygerontoprofilaktyka
Kurs instruktora rekreacji ruchowej

DODATKOWE WARUNKI UCZESTNICTWA: (jeden z poniższych)
1/ dyplom magistra wychowania fizycznego lub licencjat z zakresu kultury fizycznej
2/ wykształcenie średnie i stopień instruktora rekreacji ruchowej ze specjalnością: aerobik,  fitness nowoczesne formy gimnastyki lub ćwiczenia psychofizyczne + min dwa lata praktyki związanej z posiadaną specjalnością.

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Wykłady:
 • biologiczne podstawy rekreacji
 • humanistyczne podstawy rekreacji ruchowej
 • teoria i metodyka rekreacji ruchowej
 • marketing i organizacja imprez
 • turystyka i gry rekreacyjne
 • pierwsza pomoc przedmedyczna
 • teoria i metodyka rekreacji osób starszych
 • humanistyczne podstawy rekreacji osób starszych
 • psychologiczne problemy starzenia się
 • organizacja i marketing imprez w grupie społecznej III wieku
 • biologiczne podstawy rekreacji
 • fizjologia wysiłku fizycznego osób starszych
 • wskazania i przeciwwskazania medyczne do podejmowania aktywności fizycznej
 • zasady zdrowego żywienia osób starszych
 • gimnastyka prozdrowotna
 • turystyka seniorów
 • gry i zabawy w programie aktywizacji osób starszych

  2. Zajęcia praktyczne:
 • programowanie działalności rekreacyjnej osób starszych
 • dobór intensywności, dawkowanie wysiłku, wydatek energetyczny
 • zasady metodyczne bezpiecznego prowadzenia zajęć z osobami starszymi
 • wskazówki organizacyjno-metodyczne
 • budowa osnowy, toku i scenariusza zajęć dla różnych form aktywności ruchowej
 • animacja i integracja
 • współpraca lekarza z instruktorem
 • formy relaksacyjne
 • zajęcia integracyjne

  3. Warunki ukończenia kursu:
  - Aktywny udział w zajęciach praktycznych i teoretycznych,
  - Zaliczenie sprawdzianów teoretycznych i praktycznych,
  - Pozytywne oceny z egzaminów końcowych.

 • Terminy szkoleń

  powrót