Szkolenia :: Ognisko TKKF Tonus w Szczecinie - kursy, szkolenia instruktorskie

PL

EN

DE

TOWARZYSTWO KRZEWIENIA KULTURY FIZYCZNEJ Ognisko Tonus

ul. Twardowskiego 12B
70-320 Szczecin

tel./fax (91) 812 12 34
e-mail:info@tonus.com.plNIP:
851-26-67-059
REGON: 811996894
Rodzaje szkoleń

Kurs instruktora rekreacji ruchowej

-> Fitness - nowoczesne formy gimnastyki

-> Fitness jogging

-> Fitness- ćwiczenia siłowe

-> Gry rekreacyjne

-> Hatha JOGA

-> Hipoterapia

-> Jazda konna

-> Kajakarstwo

-> Kinezygerontoprofilaktyka

-> KITESURFING

-> Narciarstwo zjazdowe

-> Profilaktyka zdrowotna 50 +

-> Płetwonurkowanie

-> Pływanie

-> Różne formy rekreacji

-> Samoobrona

-> Snowboard

-> Sporty motorowodne

-> Surwiwal

-> Taniec - różne formy

-> Wspinaczka skałkowa

-> ŻEGLARSTWO

Kurs instruktora sportu

-> Karate

-> Lekkoatletyka

-> Piłka siatkowa

-> Pływanie

-> SPORTY MOTOROWODNE

-> Strzelectwo sportowe

-> ŻEGLARSTWO

TRENER OSOBISTY - NOWOŚĆ

-> Trener osobisty (PERSONAL TRAINER)

Kurs dla prowadzących strzelanie

->

-> Kurs dla prowadzących strzelanie

Aktywny wypoczynek - wyjazd na narty

->


Jazda konna
Kurs instruktora rekreacji ruchowej

 • Ilość  godzin zajęć  na kursie instruktorów rekreacji ruchowej – Jazda konna

   

  60  godz. część ogólna

  90 godz. część  specjalistycznej

  Warunki uczestnictwa w kursie:

  - ukończone 18 lat

  - dokonanie opłaty za kurs

  - złożenie dokumentów formalnych( 2 x uwierzytelniona kserokopia świadectwa ukończenia szkoły  

    średniej lub dyplomu, dwa podpisane zdjęcia)

  - poprawnie zdany egzamin praktyczny zgodnie z zasadami klasycznej jazdy konnej i zgodnie z zasadami postępowania z koniem lub udokumentowanie posiadania srebrnej odznaki jeździeckiej lub III klasy sportowej.

  Warunki ukończenia kursu:
  - frekwencja i aktywny udział w zajęciach,
  - zaliczenie wszystkich sprawdzianów teoretycznych i praktycznych,
  - pozytywna ocena z egzaminu końcowego.

   

  Wymagane umiejętności warunkujące przyjęcie na kurs:

  Umiejętność jazdy konnej - co najmniej na poziomie:

  -  klasy L w ujeżdżeniu- umiejętność poprawnej jazdy w trzech podstawowych chodach roboczych, kłus pośredni, stęp swobodny oraz stój. Umiejętność poprawnie wykonywanego kłusa anglezowanego i ćwiczebnego. Umiejętność poprawnie wykonywanego galopu w pełnym siadzie i umiejętność poprawnie wykonywanych figury na ujeżdżalni: wolta, płówolta, 4- ch podstawowych zmian kierunku, etc.

  - klasy LL w skokach- umiejętność poprawnie pokonywanego parcouru o wysokości co najmniej 80 cm- przeszkody pojedyncze (stacjonata, okser, double barre), szereg, linia. Umiejętność poprawnie wykonywanego galopu w lekkim i półsiadzie, etc.

  Umiejętność poprawnie stosowanych zasad postępowania z koniem: czyszczenie sierści i kopyt, siodłanie/rozsiodłanie, kiełznanie/rozkiełznanie, założenie ochraniaczy i sprzętu dodatkowego, wsiadanie/zsiadanie, etc.

  Wskazana  wiedza warunkująca przyjęcie na kurs:

  1.       Pole widzenia konia.

  2.       Wejście do konia w stanowisku, boksie i na pastwisku.

  3.       Podnoszenie nóg.

  4.       Pielęgnacja konia (sierść, grzywa i ogon, kopyta).

  5.       Zmysły konia.

  6.       Narowy i nałogi.

  7.       Budowa konia.

  8.       Wady postawy.

  9.       Budowa kopyta.

  10.   Maści i odmiany.

  11.   Racjonalne żywienie konia (rodzaje pasz, dawkowanie, dodatki paszowe).

  12.   Ocena stanu zdrowia konia.

  13.   Profilaktyka.

  14.   Apteczka stajenna.

  15.   Niepokojące objawy przy ocenie stanu zdrowia (oczy, nozdrza, oddech, pysk, grzbiet, ścięgna, kopyta, apetyt, odchody).

  16.   Najczęstsze kontuzje, urazy i choroby (gruda, grzybice, odbicia, zapoprężenie, skaleczenia, gnicie strzałki, zagwożdżenie, nagwożdżenie, ochwat, podbicie, nakostniaki, opoje, mięśniochwat, kulawizny, kolka, ostre zęby, grypa, kaszel).

  17.   Budowa ogłowia wędzidłowego.

  18.   Wędzidła.

  19.   Nachrapniki.

  20.   Ogłowie bezwędzidłowe.

  21.   Budowa siodła.

  22.   Rodzaje siodeł.

  23.   Wyposażenie dodatkowe.

  24.   Siodłanie.

  25.   Kiełznanie.

  26.   Prowadzenie konia w ręku.

  27.   Wsiadanie.

  28.   Dopasowanie długości strzemion.

  29.   Zsiadanie.

  30.   Rozsiodływanie.

  31.   Wyposażenie jeźdźca.

  32.   Zasady zachowania się na ujeżdżalni.

  33.   Figury na ujeżdżalni.

  34.   Sposoby jazdy na ujeżdżalni.

  35.   Dosiad- ujeżdżeniowy, skokowy.

  36.   Siady- pełen siad, półsiad i lekkie siady.

  37.   Kłus ćwiczebny i anglezowany.

  38.   Zasada anglezowanie na dobrą nogę.

  39.   Pomoce naturalne (ciężar, łydka, ręka, głos).

  40.   Działanie pomocami naturalnymi w trzech podstawowych chodach.

  41.   Postawienie na pomoce, żucie z ręki, pół-parada, parada.

  42.   Prostowanie i zginanie.

  43.   Chody (stęp, kłus, galop) i ich rodzaje.

  44.   Błędy w galopie (czterotaktowy i krzyżowanie).

  45.   Prawidłowy dosiad jeźdźca w skoku.

  46.   Odległości cavaletti (stęp, kłus, galop).

  47.   Jazda na cavaletti.

  48.   Odległości- szeregi gimnastyczne, szeregi i linie.

  49.   Wyjazd w teren (zasady pokonywania przeszkód terenowych, zasady organizowania wyjazdu w teren, wyjazdy grupowe).

  50.   Lonżowanie konia (wyposażenie, wodze pomocnicze, sposoby przypinania lonży).

  51.   Lonżowanie jeźdźca.

  52.   Pierwsza pomoc w jeździectwie.

  53.   Bezpieczeństwo w jeździectwie.

  54.   Apteczka jeździecka.

  55.    Dyscypliny jeździeckie.

  56.   FEI, PZJ, PZHK.

  57.   Klasy konkursów jeździeckich.

  58.   Klasy sportowe.

  59.   Najważniejsze rasy koni hodowanych obecnie w PL.

   

  PROGRAM SZKOLENIA
   

  1. Wykłady z części ogólnej:

  ·         Biologiczne podstawy rekreacji

  ·         Humanistyczne podstawy rekreacji ruchowej

  ·         Teoria i metodyka rekreacji ruchowej

  ·         Marketing i organizacja imprez

  ·         Turystyka i gry rekreacyjne

  ·         Pierwsza pomoc przedmedyczna.

   

  2. Seminaria z części specjalistycznej ugruntowujące wiedzę hippiczną i hipologiczną (patrz zakres wiedzy ,,Wymagana wiedza warunkująca przyjęcie na kurs”) oraz metodyka prowadzenia zajęć z nauki jazdy konnej.

  3. Zajęcia praktyczne:

  ·         Jazda konna na ujeżdżalni, weryfikacja błędów uczestników kursu,

  ·         Samodzielne prowadzenie zajęć przez Kursantów pod nadzorem Wykładowcy (weryfikacja błędów, udzielanie wskazówek).


  3. Warunki ukończenia kursu:
  - Aktywny udział w zajęciach praktycznych i teoretycznych,
  - Znajomość systematyki ćwiczeń i metodyki ich nauczania,
  - Zaliczenie sprawdzianów teoretycznych i praktycznych,
  - Pozytywne oceny z egzaminów końcowych. 

 • Terminy szkoleń

  powrót