Szkolenia :: Ognisko TKKF Tonus w Szczecinie - kursy, szkolenia instruktorskie

PL

EN

DE

TOWARZYSTWO KRZEWIENIA KULTURY FIZYCZNEJ Ognisko Tonus

ul. Twardowskiego 12B
70-320 Szczecin

tel./fax (91) 812 12 34
e-mail:info@tonus.com.plNIP:
851-26-67-059
REGON: 811996894
Rodzaje szkoleń

Kurs instruktora rekreacji ruchowej

-> Fitness - nowoczesne formy gimnastyki

-> Fitness jogging

-> Fitness- ćwiczenia siłowe

-> Gry rekreacyjne

-> Hatha JOGA

-> Hipoterapia

-> Jazda konna

-> Kajakarstwo

-> Kinezygerontoprofilaktyka

-> KITESURFING

-> Narciarstwo zjazdowe

-> Profilaktyka zdrowotna 50 +

-> Płetwonurkowanie

-> Pływanie

-> Różne formy rekreacji

-> Samoobrona

-> Snowboard

-> Sporty motorowodne

-> Surwiwal

-> Taniec - różne formy

-> Wspinaczka skałkowa

-> ŻEGLARSTWO

Kurs instruktora sportu

-> Karate

-> Lekkoatletyka

-> Piłka siatkowa

-> Pływanie

-> SPORTY MOTOROWODNE

-> Strzelectwo sportowe

-> ŻEGLARSTWO

TRENER OSOBISTY - NOWOŚĆ

-> Trener osobisty (PERSONAL TRAINER)

Kurs dla prowadzących strzelanie

->

-> Kurs dla prowadzących strzelanie

Aktywny wypoczynek - wyjazd na narty

->


Fitness- ćwiczenia siłowe
Kurs instruktora rekreacji ruchowej

Kryteria uczestnictwa w kursie:

 

 • odpowiednie umiejętności praktyczne,
 • minimum 2 letni staż ćwiczeń w zespole o tym samym profilu co kurs
PROGRAM SZKOLENIA:
1. Wykłady:

 • Biologiczne podstawy rekreacji
 • Humanistyczne podstawy rekreacji ruchowej
 • Teoria i metodyka rekreacji ruchowej
 • Marketing i organizacja imprez
 • Turystyka i gry rekreacyjne
 • Pierwsza pomoc przedmedyczna
 • Pojęcie fitness
 • Miejsce ćwiczeń siłowych w fitness
 • Geneza ćwiczeń siłowych
 • Teoretyczne podstawy treningu siłowego
 • Zasady prowadzenia zajęć rekreacyjno-sportowych w zakresie ćwiczeń siłowych
 • Słownictwo stosowane w treningu siłowym
 • Kształtowanie sprawności ruchowej, rozwijanie zdolności motorycznych
 • Cele zajęć rekreacyjnych opartych o ćwiczenia siłowe
 • Bezpieczeństwo i higiena zajęć
 • Rola instruktora ćwiczeń siłowych
 • Planowanie i organizacja pracy szkoleniowej w treningu siłowym
 • Metody, formy treningu siłowego za szczególnym uwzględnieniem fitness
 • Sposoby treningu siłowego w fitness wg zasad Weidera
 • Trening gibkości jako uzupełnienie ćwiczeń siłowych
 • Podstawowe zasady treningu aerobowego dla potrzeb fitness
 • Zalecenia dietetyczne dla osób uprawiających ćwiczenia siłowe w treningu fitness
 • Ogólne założenia innych form aktywności ruchowej opartych o ćwiczenia siłowe

  2. Zajęcia praktyczne:
 • Znaczenie rozgrzewki i jej charakter w zależności od tematu zajęć
 • Formy ćwiczeń ogólnorozwojowych i specjalistycznych w poszczególnych okresach treningowych z uwzględnieniem sprawności fizycznej uczestników, ich wieku oraz warunków lokalowych lub terenowych,
 • Zasób ćwiczeń kształtujących motorykę,
 • Ćwiczenia oddechowe
 • Podstawowe ćwiczenia siłowe – systematyka, technika wykonania i metodyka nauczania /ćwiczenia mm klatki piersiowej, ramion, obręczy barkowej, grzbietu, brzucha, nóg – wolne ciężary i maszyny, ćwiczenia z przyborami i na przyrządach, ćwiczenia z partnerem, ćwiczenia z pokonywaniem oporu własnego ciała/
 • Trening siły – przykładowe jednostki dla poszczególnych metod treningowych (trening obwodowy, body building, cieżkoatletyczny, ćwiczenia w parach, cybergenics, ćwiczenia izometryczne)
 • Ćwiczenia korekcyjne, uzupełniające i pomocnicze
 • Doskonalenie techniczne i metodyczne w obrębie ćwiczeń siłowych
 • Prowadzenie przez kursantów treningów na zadane tematy

  3. Warunki ukończenia kursu:
  - Aktywny udział w zajęciach praktycznych i teoretycznych,
  - Znajomość systematyki ćwiczeń i metodyki ich nauczania,
  - Zaliczenie sprawdzianów teoretycznych i praktycznych,
  - Wykazanie się teoretyczną i praktyczną znajomością przedmiotu,
  - Pozytywna ocena z egzaminów końcowych.

 • Terminy szkoleń

  powrót