Szkolenia :: Ognisko TKKF Tonus w Szczecinie - kursy, szkolenia instruktorskie

PL

EN

DE

TOWARZYSTWO KRZEWIENIA KULTURY FIZYCZNEJ Ognisko Tonus

ul. Twardowskiego 12B
70-320 Szczecin

tel./fax (91) 812 12 34
e-mail:info@tonus.com.plNIP:
851-26-67-059
REGON: 811996894
Rodzaje szkoleń

Kurs instruktora rekreacji ruchowej

-> Fitness - nowoczesne formy gimnastyki

-> Fitness jogging

-> Fitness- ćwiczenia siłowe

-> Gry rekreacyjne

-> Hatha JOGA

-> Hipoterapia

-> Jazda konna

-> Kajakarstwo

-> Kinezygerontoprofilaktyka

-> KITESURFING

-> Narciarstwo zjazdowe

-> Profilaktyka zdrowotna 50 +

-> Płetwonurkowanie

-> Pływanie

-> Różne formy rekreacji

-> Samoobrona

-> Snowboard

-> Sporty motorowodne

-> Surwiwal

-> Taniec - różne formy

-> Wspinaczka skałkowa

-> ŻEGLARSTWO

Kurs instruktora sportu

-> Karate

-> Lekkoatletyka

-> Piłka siatkowa

-> Pływanie

-> SPORTY MOTOROWODNE

-> Strzelectwo sportowe

-> ŻEGLARSTWO

TRENER OSOBISTY - NOWOŚĆ

-> Trener osobisty (PERSONAL TRAINER)

Kurs dla prowadzących strzelanie

->

-> Kurs dla prowadzących strzelanie

Aktywny wypoczynek - wyjazd na narty

->


Wspinaczka skałkowa
Kurs instruktora rekreacji ruchowej

Uczestnik kursu musi spełniać następujące wymagania
 
1. Wymagania w zakresie warunków uczestnictwa w kursie:
 1. dokonania sportowe w postaci: prowadzenia w stylu OS nie mniej niż 7 dróg skalnych w skali co najmniej VI - UIAA , i w stylu RP nie mniej niż 10 dróg skalnych w skali co najmniej VII- UIAA (w miarę możliwości wskazane udokumentowane wykazem przejść);
 2. znajomość co najmniej dwóch regionów skalnych udokumentowana wykazem przejść

2. Wymagania w zakresie indywidualnego sprzętowego wyposażenia uczestników kursu,

Każdy uczestnik winien posiadać:

 1. odpowiedni ubiór i obuwie
 2. linę asekuracyjną dynamiczną pojedynczą o długość min. 40 m
 3. uprząż wspinaczkową
 4. kask alpinistyczny
 5. dwa karabinki osobiste z blokowanymi zamkami w tym co najmniej jeden typu HMS
 6. trzy ekspresy
 7. przyrząd asekuracyjny (zaleca się płytkę Stichta, kubek, reverso etc. – nie zaleca się ósemki)
PROGRAM SZKOLENIA:
1. Wykłady:
 • Biologiczne podstawy rekreacji
 • Humanistyczne podstawy rekreacji ruchowej
 • Teoria i metodyka rekreacji ruchowej
 • Marketing i organizacja imprez
 • Turystyka i gry rekreacyjne
 • Pierwsza pomoc przedmedyczna
 • Wspinaczka skałkowa i jej miejsce w kulturze fizycznej
 • Historia i rozwój wspinaczki skałkowej na świecie i w Polsce
 • Zasady prowadzenia zajęć rekreacyjno-sportowych
 • Kształtowanie sprawności ruchowej
 • Przepisy prawne
 • Nauczanie specyficznych elementów technik wspinaczkowych
 • Urazy i kontuzje wspinaczkowe, pierwsza pomoc
 • Rola instruktora wspinaczki skałkowej
 • Unifikacja metod asekuracji
 • Podstawy diety oraz właściwego odżywiania

  2. Zajęcia praktyczne:
 • Znaczenie rozgrzewki i jej charakter w zależności od tematu zajęć
 • Formy ćwiczeń ogólnorozwojowych i specjalistycznych w uwzględnieniem sprawności fizycznej uczestników szkolenia
 • Unifikacja wiadomości z zakresu podstawowego sprzętu alpinistycznego
 • Podstawowe techniki wspinaczki skałkowej i metodyka ich nauczania
 • Podstawowe metody i techniki asekuracji
 • Nauka asekuracji prowadzącego
 • Nauka prawidłowego prowadzenia liny
 • Nauka prawidłowego zakładania punktów asekuracyjnych
 • Nauka odpadnięć od ściany oraz przyjmowania prawidłowej postawy w czasie lotu
 • Taktyka prawidłowego poruszania się po drogach
 • Organizacja rekreacyjnych zajęć wspinaczkowych
 • Zajęcia w terenie – wspinaczka skałkowa
 • Gry i zabawy rekreacyjno-wspinaczkowe dla dzieci
 • Orientacja w terenie

  3. Warunki ukończenia kursu:
  - Aktywny udział w zajęciach praktycznych i teoretycznych,
  - Zaliczenie sprawdzianów teoretycznych i praktycznych,
  - Pozytywna ocena z egzaminów końcowych.

 • Terminy szkoleń

  powrót