PL

EN

DE

TOWARZYSTWO KRZEWIENIA KULTURY FIZYCZNEJ Ognisko Tonus

ul. Twardowskiego 12B
70-320 Szczecin

tel./fax (91) 812 12 34
e-mail:info@tonus.com.plNIP:
851-26-67-059
REGON: 811996894

Konto Bankowe:
Santander Bank Polska  
85 1090 2806 0000 0001 0230 5913

Terminy szkoleń

-> 2019-01-19 - 2019-04-14 | zapisz się

Jazda konna (część ogólna i część specjalistyczna)

-> 2019-01-19 - 2019-04-14 | zapisz się

Samoobrona (część ogólna i część specjalistyczna)

-> 2019-01-19 - 2019-04-14 | zapisz się

Karate (część ogólna i część specjalistyczna)

-> 2019-01-19 - 2019-04-28 | zapisz się

Strzelectwo sportowe (część specjalistyczna)

-> 2019-01-19 - 2019-04-28 | zapisz się

ŻEGLARSTWO (część ogólna i część specjalistyczna)

-> 2019-01-19 - 2019-04-28 | zapisz się

SPORTY MOTOROWODNE (część ogólna i część specjalistyczna)

-> 2019-01-19 - 2019-05-12 | zapisz się

Hatha JOGA (część ogólna i część specjalistyczna)

-> 2019-01-19 - 2019-05-15 | zapisz się

Surwiwal (część ogólna i część specjalistyczna)

-> 2019-02-09 - 2019-02-16 | zapisz się

AKTYWNY WYPOCZYNEK - NARTY ()

-> 2019-03-16 - 2019-03-23 | zapisz się

Wyjazd na narty Val di Sole Włochy 2019 ()

-> 2019-03-23 - 2019-03-30 | zapisz się

Wyjazd na narty Val di Sole Włochy 2019 ()


Rodzaje szkoleń

Kurs instruktora rekreacji ruchowej

-> Fitness - nowoczesne formy gimnastyki

-> Fitness jogging

-> Fitness- ćwiczenia siłowe

-> Gry rekreacyjne

-> Hatha JOGA

-> Hipoterapia

-> Jazda konna

-> Kajakarstwo

-> Kinezygerontoprofilaktyka

-> KITESURFING

-> Narciarstwo zjazdowe

-> Profilaktyka zdrowotna 50 +

-> Płetwonurkowanie

-> Pływanie

-> Różne formy rekreacji

-> Samoobrona

-> Snowboard

-> Sporty motorowodne

-> Surwiwal

-> Taniec - różne formy

-> Wspinaczka skałkowa

-> ŻEGLARSTWO

Kurs instruktora sportu

-> Karate

-> Lekkoatletyka

-> Piłka siatkowa

-> Pływanie

-> SPORTY MOTOROWODNE

-> Strzelectwo sportowe

-> ŻEGLARSTWO

TRENER OSOBISTY - NOWOŚĆ

-> Trener osobisty (PERSONAL TRAINER)

Kurs dla prowadzących strzelanie

->

-> Kurs dla prowadzących strzelanie

Wyjazd na narty Val di Sole Włochy 2019

-> Wyjazd na narty Val di Sole Włochy 2019


2019-01-19 - 2019-04-14 Samoobrona

Kurs instruktorów rekreacji ruchowej - Samoobrona

(uprawnienia  zawodowe)


Termin : 19.01.2019 - 14.04.2019 r. 

Miejsce  : Szczecin

Koszt kursu  : 1450 zł
Część specjalistyczna

Uczestnicy kursu muszą posiadać potwierdzone umiejętności ( np: certyfikat 3 kyu lub podobne)
 
Uczestnicy kursu zostaną poddani testom praktycznym, które mają na celu sprawdzenie umiejętności osób nadających się do szkolenia lub takich, których ewentualne braki w umiejętnościach będą uzupełnione w trakcie kursu.
 
PROGRAM SZKOLENIA:
1. Wykłady:
 • Biologiczne podstawy rekreacji
 • Humanistyczne podstawy rekreacji ruchowej
 • Teoria i metodyka rekreacji ruchowej
 • Marketing i organizacja imprez
 • Turystyka i gry rekreacyjne
 • Pierwsza pomoc przedmedyczna
 • Samoobrona a rekreacja
 • Historia i rozwój sztuki walki na świecie i w Polsce
 • Zasady prowadzenia zajęć rekreacyjno-sportowych w samoobronie
 • Techniki walki wręcz i ich zastosowanie w samoobronie
 • Kształtowanie sprawności ruchowej, rozwijanie zdolności motorycznych
 • Nabór i selekcji kandydatów do sekcji samoobrony, cele zajęć rekreacyjnych opartych o samoobronę
 • Nauczanie specyficznych elementów technik obronnych
 • Bezpieczeństwo i higiena zajęć
 • Rola instruktora samoobrony
 • Planowanie i organizacja pracy szkoleniowej w zajęciach samoobrony
 • Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych

  2. Zajęcia praktyczne:
 •  Znaczenie rozgrzewki i jej charakter w zależności od tematu zajęć
 • Formy ćwiczeń ogólnorozwojowych i specjalistycznych w poszczególnych okresach treningowych
 •  Zasób ćwiczeń kształtujących motorykę
 • Ćwiczenia oddechowe
 • Podstawowe techniki walki wręcz
 • Ćwiczenia specjalistyczne w zajęciach samoobrony
 • Ćwiczenia z bronią
 • Doskonalenie techniczno-taktyczne

  3. Warunki ukończenia kursu:
  - Aktywny udział w zajęciach praktycznych i teoretycznych,
  - Znajomość systematyki ćwiczeń i metodyki ich nauczania,
  - Zaliczenie sprawdzianów teoretycznych i praktycznych,
  - Pozytywna ocena z egzaminu końcowego

 • Część ogólna

  powrót