PL

EN

DE

TOWARZYSTWO KRZEWIENIA KULTURY FIZYCZNEJ Ognisko Tonus

ul. Twardowskiego 12B
70-320 Szczecin

tel./fax (91) 812 12 34
e-mail:info@tonus.com.plNIP:
851-26-67-059
REGON: 811996894

Konto Bankowe:
BZ WBK   
85 1090 2806 0000 0001 0230 5913

Terminy szkoleń

-> 2018-07-06 - 2018-08-19 | zapisz się

Strzelectwo sportowe (część specjalistyczna)

-> 2018-09-28 - 2018-09-30 | zapisz się

Prowadzący Strzelanie ()

-> 2019-08-13 - 2019-08-26 | zapisz się

Jazda konna (część ogólna i część specjalistyczna)


Rodzaje szkoleń

Kurs instruktora rekreacji ruchowej

-> Fitness - ćwiczenia psychofizyczne (joga)

-> Fitness - nowoczesne formy gimnastyki

-> Fitness jogging

-> Fitness- ćwiczenia siłowe

-> Gry rekreacyjne

-> Hipoterapia

-> Jazda konna

-> Kajakarstwo

-> Kinezygerontoprofilaktyka

-> KITESURFING

-> Narciarstwo zjazdowe

-> Profilaktyka zdrowotna 50 +

-> Płetwonurkowanie

-> Pływanie

-> Różne formy rekreacji

-> Samoobrona

-> Snowboard

-> Sporty motorowodne

-> Surwiwal

-> Taniec - różne formy

-> Wspinaczka skałkowa

-> ŻEGLARSTWO

Kurs instruktora sportu

-> Karate

-> Lekkoatletyka

-> Piłka siatkowa

-> Pływanie

-> SPORTY MOTOROWODNE

-> Strzelectwo sportowe

-> ŻEGLARSTWO

TRENER OSOBISTY - NOWOŚĆ

-> Trener osobisty (PERSONAL TRAINER)

Kurs dla prowadzących strzelanie

->

-> Kurs dla prowadzących strzelanie


2017-08-25 - 2017-08-27 Kurs dla prowadzących strzelenie

                    Kurs dla prowadzących strzelanie (kierowników strzelania)Termin : 25 - 27.08.2017


Koszt : 350 zł


Miejsce : Szczecin


Liczba godzin  na kursie - 24 h

Wymagania:

Ukończone  minimum  21  lat,

Minimum 2 lata uczestnictwa w zajęciach związanych ze strzelectwem,


 Preferowane do udziału w szkoleniu są osoby  posiadające  :

·         m.in. Średnie wykształcenie

  •      tytuł instruktora sportu o specjalności strzelectwo sportowe ew. licencję strzelecką lub patent strzelecki., licencję pracownika ochrony fizycznej.

    ·         Wypełnienie ankiety (ankietę otrzymają osoby po przesłaniu zgłoszenia)

    ·         Dobry stan zdrowia pozwalający na wzięcie udziału w szkoleniu 

Po przesłaniu do nas zgłoszenia  poprzez naszą stronę internetową zostaną Państwo poinformowani o szczegółach dot. szkolenia.

Zgłoszenia   i  opłaty prosimy dokonać  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10.08.2017r. 


Program zajęć na kursie  - Prowadzący strzelanie


Zajęcia teoretyczne:

·   

·         Osoby funkcyjne na strzelnicy.

·         Ustawa o broni i amunicji

·         Sport strzelecki.

·         Rozporządzenie – wzorcowy regulamin strzelnic

·         Wybrane problemy związane z bronią i amunicją

·         Metodyka prowadzenia strzelań.


Zajęcia praktyczne:


·         Ćwiczenia przygotowujące do strzelania

·         Ćwiczenia przygotowujące do strzelania

·         Ćwiczenia przygotowujące do strzelania

·         Strzelanie z pistoletu; pneumatycznego i sportowego

·         Strzelanie z karabinu; pneumatycznego i sportowego

·         Strzelanie z pistoletu typu wojskowego

·         Strzelanie z kbkAK, pistoletu maszynowego, strzelby gładkolufowej


Egzamin końcowy


·         - część teoretyczna – test

·         - część praktyczna


Zasady  udzielania  pomocy  przedmedycznej:


·         Ogólne zasady udzielania pierwszej pomocy

·         Omówienie głównych objawów nagłego zatrzymania serca

·         Postępowanie z rannym nieprzytomnym

·         Krwotok zewnętrzny i wewnętrzny.

·         Zwichnięcia stawów i złamania kości

·         Oparzenia, porażenia prądem elektrycznym


Zajęcia praktyczne:

·         Ocena stanu poszkodowanego.

·         Postępowanie z rannym nieprzytomnym

·         Rany, urazy

·         Pomoc przy krwotokach, zwichnięciach, złamaniach


Egzamin końcowy

Część teoretyczna

Część praktyczna


Podstawy prawne:


- Ustawa z dnia 21 maja 1999 r.  o broni i amunicji ze zmianami z 23 listopada 2015 r. 

- Zarządzenie nr 15 Prezesa LOK z dn. 06.10.2011 r. w sprawie szkoleń dla prowadzących strzelanie.

Rozporządzenie MSWiA z dnia 15.03.2000 r. w sprawie wzorcowego regulaminu strzelnic (Dz.U. z 2000 r. nr 18 poz. 234).

Rozporządzenie MSWiA z dnia 7.08.1998 r.(Dz.U. z 1998 r. nr 113 poz. 732).


·   

·  

·

powrót