PL

EN

DE

TOWARZYSTWO KRZEWIENIA KULTURY FIZYCZNEJ Ognisko Tonus

ul. Twardowskiego 12B
70-320 Szczecin

tel./fax (91) 812 12 34
e-mail:info@tonus.com.pl



NIP:
851-26-67-059
REGON: 811996894

Konto Bankowe:
BZ WBK   
85 1090 2806 0000 0001 0230 5913

Informacje o nas

->Oferta TKKF Tonus

->Porozumienie o współpracy z Domem Żeglarskim Mila

->Porozumienie o współpracy z Uniwersytetem Szczecińskim

->Porozumienie o współpracy z Akademią Marynarki Wojennej w Gdyni

->Nasza kadra



TOWARZYSTWO KRZEWIENIA KULTURY FIZYCZNEJ Ognisko Tonus

ul. Twardowskiego 12B
70-320 Szczecin

tel./fax (91) 812 12 34
e-mail:info@tonus.com.pl



NIP:
851-26-67-059
REGON: 811996894

Konto Bankowe:
BZ WBK   
85 1090 2806 0000 0001 0230 5913

Porozumienie o współpracy z Domem Żeglarskim Mila

powrót