PL

EN

DE

TOWARZYSTWO KRZEWIENIA KULTURY FIZYCZNEJ Ognisko Tonus

ul. Twardowskiego 12B
70-320 Szczecin

tel./fax (91) 812 12 34
e-mail:info@tonus.com.plNIP:
851-26-67-059
REGON: 811996894

Konto Bankowe:
BZ WBK   
85 1090 2806 0000 0001 0230 5913

Akty prawne

->Ustawy i rozporządzenia

->Przydatne adresy


TOWARZYSTWO KRZEWIENIA KULTURY FIZYCZNEJ Ognisko Tonus

ul. Twardowskiego 12B
70-320 Szczecin

tel./fax (91) 812 12 34
e-mail:info@tonus.com.plNIP:
851-26-67-059
REGON: 811996894

Konto Bankowe:
BZ WBK   
85 1090 2806 0000 0001 0230 5913


Ustawy i rozporządzenia

->
->
->

·      Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. z dnia 28 sierpnia 2014r. poz. 1145)

->

-  ujednolicony tekst z dnia 8 grudnia 2015r   (Dz. U. z  2014r., poz. 715 ;  z 2015r. poz. 1321 )

czytaj więcej

powrót